تبلیغات
نمای زندگی - علی اکبر روان شد سوی میدان
تاریخ : چهارشنبه 29 مهر 1394 | 07:34 ب.ظ | نویسنده : شهرزاد
 

علی اکبر روان شد سوی میدان       

بگفتا مادرش با چشمان گریان

علی ای نور چشمان         

دمی کن ترک میدان   

من از هجرت مسوزان

بریدم رخت دامادی برایت    

حنابندان نکردم دست و پایت

 نشستم عاقبت اندر عزایت

علی ای نور چشمان       

دمی کن ترک میدان       

من از هجرت مسوزان

                                                              حسین شامی

                                          آلبوم نور چشمان