تبلیغات
نمای زندگی - تلاش رمز پیروزیست
تاریخ : دوشنبه 4 آبان 1394 | 08:44 ب.ظ | نویسنده : شهرزاداگر فکر کنید بدون هیچ تلاشی به موفقیت خواهید رسید ، مسلماً فکر اشتباهی است هرگز دست از تلاش و کوشش برندارید برای زندگیتان ، برای بهتر شدن ، برای بهتر بودن ، و بهتر ماندن . تلاش رمز موفقیت است. سعی کنید در هر کاری بهترین باشید.