تبلیغات
نمای زندگی - نور خدا
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : شهرزاد


رها کنید همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. اگر نومید ، افسرده ، آزرده و غمگین هستید ؛ اگر می بینید که علی رغم تلاشهایتان موفق نشده اید. رها کنید همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. بگذارید که خداوند هدایت و سرپرستی همه ی امور زندگی تان ا بر عهده بگیرد. اگر این کار را انجام دهید ، شاهد معجزات بی شماری خواهید بود.