تبلیغات
نمای زندگی - خانه ای روی ماشین
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 | 03:05 ب.ظ | نویسنده : شهرزاد

گرانی قیمت خانه ها و مصالح ساختمانی برای ساختن یک خانه ، مرد چینی را بر آن داشت که ماشین قدیمی خود ر ابه یک خانه تبدیل کند. او ماشین خود را تبدیل به یک خانه ی 40 متری کرد و اکنون کنار همسر و فرزند خود در این خانه زندگی می کنند. او گفته است که تبدیل ماشینش به خانه به مراتب برای او کمتر از ساخت خانه هزینه برداشته است.